Dienstverlening


Dienstverlening


NB.: Vanaf 2014 is Jolanda werkzaam als HR directeur van verzekeringsmaatschappij a.s.r. en staan de interim-activiteiten van Sappelli & Partners on hold.

Sappelli & Partners levert antwoorden en oplossingen op het gebied van organisatieontwikkeling in de brede zin van het woord.

Specialismen zijn:

  • (internationaal) strategisch personeelsbeleid;
  • ontwikkelen en implementeren van beleid en instrumenten die aansluiten bij de strategie van de organisatie en de wensen van de business;
  • intercultureel personeelsbeleid;
  • het opbouwen, managen en professionaliseren van teams;
  • kostenbeheersing & kostenbesparing en tegelijkertijd mensen gemotiveerd houden.

Advies

U kunt bij Sappelli & Partners terecht voor een goed doortimmerd advies, dat aansluit bij de wensen van de business en dat direct geïmplementeerd kan worden in uw organisatie. Het advies wordt gebaseerd op een vooronderzoek dat bestaat uit gesprekken met betrokkenen, observaties en het bestuderen van strategieën en het bestaande instrumentarium. Sappelli & Partners kan adviseren over grote projecten, zoals reorganisaties, maar ook over kleinere projecten, zoals de samenstelling van een HR-afdeling of de ontwikkeling van een beleid voor talentontwikkeling binnen uw organisatie.

Vanzelfsprekend kan Sappelli & Partners een door haar opgesteld advies ook implementeren in uw organisatie.


Interim management

Het kost vaak tijd om een organisatie goed te leren kennen. En de kennismaking verloopt het vlotst als je als adviseur zo dicht mogelijk op de operatie zit. Vandaar dat Sappelli & Partners graag op interim-basis haar diensten aanbiedt. Ter vervanging van managers die tijdelijk afwezig zijn, om een project te leiden of om nieuw beleid te implementeren. Sappelli & Partners heeft ervaring in grote (internationale) bedrijven met complexe structuren, ingrijpende verandertrajecten en veel problematiek.


Werkwijze

Sappelli & Partners heeft gewerkt met veel verschillende mensen, op verschillende niveaus en is altijd in staat gebleken om snel en goed aansluiting te vinden. Ook is ze bewezen succesvol geweest in het doorvoeren van grote kostenbesparingen terwijl ze tegelijkertijd de medewerkers gemotiveerd heeft weten te houden.

Uitgangspunt bij het opstellen van een advies of het invullen van een project is dat er rekening wordt gehouden met de wensen en eisen van de business en dat de business nauw wordt betrokken bij de inhoud. Alleen op deze manier kan een veranderingstraject met succes afgesloten worden.

Als er een opdracht binnenkomt bij Sappelli & Partners, wordt nauwkeurig gekeken naar wie deze opdracht het beste kan vervullen. Het is ook mogelijk dat er verschillende professionals op dezelfde opdracht worden ingezet, waar ze hun eigen taak vervullen. Als opdrachtgever heeft u echter altijd één aanspreekpunt.